Communicatie website

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid Schriek & Hol B.V.

Met deze pagina van Schriek & Hol B.V. website brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het  CO2-beleid binnen ons bedrijf. 

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO2-uitstoot. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht. 

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 3. 

Schriek & Hol B.V. zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2 footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren. 

A | INZICHT

Schriek & Hol B.V. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2014 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie). 

B | REDUCTIE

Schriek & Hol B.V. heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit. 

C | COMMUNICATIE

Schriek & Hol B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief. 

D | PARTICIPATIE

In het kader van de CO2-Prestatieladder is er een initiatief begonnen tussen Schuiteman BV, Schriek en Hol BV en Landbouwmechanisatiebedrijf W. van den Brink. 

Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Schriek & Hol B.V.:

 

Schriek & Hol B.V.
Kraaikamperweg 5a
6732 EN Harskamp
Tel. 0318-456395 
Fax: 0318-457542 
Mob. 06-53756084 
Email: info@schriekenhol.nl